(Cat/Cas) Salut/ Hospital Universitari Sant Joan de Reus CERCA infermers/eres. SOLICITA enfermeros/as

(VERSIÓ EN CATALÀ)

Es requereix:

 • Titulació de Diplomatura o Grau en Infermeria
 • Coneixements del català parlat i escrit
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:

 • Experiència laboral acreditada en l’àmbit hospitalari com a infermer/a.
 • Bones actituds pel tracte amb l’usuari.
 • Formació addicional pel lloc de treball (indicant hores/crèdits)
 • Activitat científica i docent.
 • Coneixements  d’ofimàtica
 • Disponibilitat i  flexibilitat horària.

Es busquen professionals amb iniciativa, polivalència funcional, dinamisme, bons/es comunicadors/ores, orientats/ades a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

S’ofereix:

 • Contractes laborals per cobertura de llocs estructurals de naturalesa permanent a jornada completa.
 • Contracte laboral d’un any renovable.
 • Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.com i registrar-se en la “Borsa de treball EDP REUS”, introduint totes les dades personals i curriculars
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

 DUI 01 22

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2022

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la borsa de treball del personal eventual de l’EDP Sant Joan de Reus – Baix Camp. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de l’entitat.

 

(VERSIÓN EN CASTELLANO)

Se requiere:

 • Titulación de Diplomatura o Grado en Enfermería.
 • Acreditar certificación consistente a no haber sido condenado por sentencia firme en alguno de los delitos previstos a la LOPJM. (*)

Se valorará:

 • Experiencia laboral en el ámbito hospitalario como enfermero/a.
 • Buenas actitudes para el trato con el usuario.
 • Formación adicional específica para el puesto de trabajo. (indicando horas/créditos)
 • Actividad científica y docente.
 • Conocimientos de ofimática.
 • Disponibilidad y flexibilidad horaria.

Se buscan profesionales con iniciativa, polivalencia funcional, dinamismo, buenos/as comunicadores/as, orientados/as a la mejora continua y con capacidad de trabajar en equipo. 

Se ofrece:

 • Contratos laborales para cobertura de puestos estructurales de naturaleza permanente a jornada completa.
 • Contrato laboral de un año renovable.
 • Participación en sistemas de incentivación por objetivos.

Las personas interesadas deberán de:

 1. Registrarse a http://app.borsadetreball.grupsagessa.com y registrarse en la “Borsa de treball EDP REUS”, introduciendo todos sus datos personales y curriculares.
 2.  Obligatorio completar el perfil adjuntando la documentación (currículum vitae, todas las titulaciones y carta de presentación)
 3. Inscribirse a la convocatoria abierta siguiente, con el código:

DUI 01 22

Plazo de presentación de solicitudes: 31 de diciembre del 2022

(*) Se puede solicitar el Certificado a: www.mjusticia.gob.es

Las candidaturas que cumplan los requisitos mínimos exigidos serán incorporadas a la Bolsa de Trabajo del personal eventual de la EDP Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp. La inclusión en esta bolsa no supone ningún compromiso de contratación por parte de la entidad.