Centre MQ Reus, SA cerca Gerent/a


 

  1. Entitat convocant

Centre MQ Reus, SA

  1. Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquesta convocatòria és seleccionar una persona per a realitzar les funcions de gerent/a de Centre MQ Reus SA.

Centre MQ Reus SA, és una societat participada al 100% per l’Ajuntament de Reus, per tant, íntegrament municipal i que té per objecte la gestió, prestació i promoció de qualsevol servei d’assistència sanitària, de dedicació del tractament de pacients de cirurgia aguda i mèdica; també podrà dedicar-se a la prestació de serveis sòcio-sanitaris i socials.

Documentació de la convocatòria:

  1. ANUNCI CONVOCATORIA GERENT-A CMQ 2022
  2. BASES CONVOCATORIA GERENT-A CMQ 2022
  3. LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS-ES/EXCLOSOS-ES  GERENT-A CMQ 2022
  4. LLISTAT DEFINITIU ADMESOS-ES/EXCLOSOS-ES I PROVA CATALA GERENT-A CMQ 2022
  5. COMUNICAT PRÓRROGA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ GERENT-A CMQ 2022
  6. RESOLUCIÓ PROCÉS DE SELECCIÓ GERENT-A CMQ 2022