Convocatòria per a cobrir la taxa addicional (REF. TA PASTO ES) de 1 educador/a social i per cobrir la taxa ordinària (REF. TO PASTO ES) de 2 educadors/es socials per al CRAE la Pastoreta de Reus.

 1. Entitat convocant

Fundació Sagessa Salut.

 1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 1 Educador/a Social per al CRAE La Pastoreta de Reus amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 18 de Gener de 2019) i per a cobrir 2 Educadors/ores Socials per al CRAE La Pastoreta de Reus amb convocatòria de taxa ordinària de reposició (Bolletí Oficial Província Tarragona data 21 de Desembre de 2018).

Documentació de la convocatòria:

 1. CONVOCATÒRIA 1 EDUCADOR-A SOCIAL CRAE PASTORETA TAXA ADDICIONAL
 2. CONVOCATÒRIA 2 EDUCADORS -ES SOCIALS CRAE PASTORETA TAXA ORDINARIA
 3. BASES 1 EDUCADOR-A CRAE PASTORETA TAXA ADDICIONAL
 4. BASES 2 EDUCADORS-ES CRAE PASTORETA TAXA ORDINÀRIA
 5. TA Llistat provisional candidats-ates admesos i exclosos EDUCADOR SOCIAL
 6. TO Llistat provisional candidats-ates admesos i exclosos EDUCADORS SOCIALS
 7. TA Llistat definitiu candidats-ates admesos i exclosos EDUCADOR SOCIAL
 8. TO Llistat definitiu candidats-ates admesos i exclosos EDUCADORS SOCIALS
 9. TA-TO Llistat publicacio entrevistes CRAE PASTORETA
 10. TO Resolucio provisional candidats-ates EDUCADOR-A SOCIAL
 11. TA Resolucio provisional candidats-ates EDUCADOR-A SOCIAL
 12. TO Resolucio definitiva candidats-ates EDUCADOR-A SOCIAL
 13. TA Resolucio definitiva candidats-ates EDUCADOR-A SOCIAL