Convocatòria taxa ordinària (REF. TO DRET 05 21) de Gestió Integral Sanitària i Assistencial, AIE.

  1. Entitat convocant

Gestió Integral Sanitària i Assistencial, AIE.

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 2 llicenciats/ades o graduats/ades en Dret amb convocatòria de taxa ordinària (Bolletí Oficial Província Tarragona data 12 de Maig de 2021).

Documentació de la convocatòria:

  1. CONVOCATÒRIA 2 LLICENCIATS-ADES O GRADUATS-ADES EN DRET TAXA ORDINÀRIA GINSA
  2. Llistat provisional candidats-ates admesos i exclosos 2 LLICENCIATS-ADES O GRADUATS-ADES EN DRET TAXA ORDINÀRIA GINSA
  3. Llistat definitiu candidats-ates admesos i exclosos 2 LLICENCIATS-ADES O GRADUATS-ADES EN DRET TAXA ORDINÀRIA GINSA
  4. Llistat citacio prova tecnica candidats-ates admesos TO DRET GINSA