Fundació Educativa i Social cerca 1 Coordinador/a per al Centre d’Acollida i Activitats “La Illeta” de Reus

Es requereix:

 • Llicenciatura/Grau en Medicina, Psicologia, Antropologia o Diplomatura/Grau en Educació social (Titulació Universitària relacionada amb les Ciències de la Salut).
 • Nivell C de català.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:

 • Experiència laboral acreditada en salut mental, drogodependències i altres addicions. (Concretar dedicació i durada).
 • Formació addicional pel lloc de treball (Concretar hores presencials i/o online)
 • Bones actituds pel tracte amb l’usuari.
 • Capacitat de resolució de problemes i/o situacions de manera eficaç i positiva.
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària.

Busquem una persona amb actitud creativa, dinàmica ,amb capacitat de lideratge i acostumada a la presa de decisions. Amb iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació.

S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal a jornada parcial.

Les persones interessades hauran de:

 1. Accedir a http://borsadetreball.grupsagessa.com i registrar-se a la borsa de treball de CMQ, introduint totes les dades personals i curriculars.
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació) Es descartaran les candidatures que no adjuntin l’acreditació de la documentació curricular.
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

ILLETA COORD 02 22

Termini de presentació de sol·licituds:   27 de febrer de 2022

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

 Els/Les candidats/es que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.