Gestió Integral Sanitària i Assistencial convoca 3 netejadors/ores per a les Àrees Bàsiques de Salut per cobrir la taxa addicional ampliada

  1. Entitat convocant

Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE.

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 3 Netejadors/ores per als seus centres de treball del Baix Camp (1 a jornada parcial del 95’86%, 1 a jornada parcial del 61’11% i 1 a jornada parcial del 24’09%) amb convocatòria de taxa addicional ampliada (Bolletí Oficial Província Tarragona data 21 de juliol de 2020).

Documentació de la convocatòria:

  1. Convocatòria i Bases 3 Netejadors-ores TAXA ADDICIONAL AMPLIADA ABS GINSA
  2. Llistat provisional candidats-ates admesos i exclosos 3 Netejadors-ores TAXA ADDICIONAL AMPLIADA ABS GINSA
  3. Llistat definitiu candidats-ates admesos i exclosos 3 Netejadors-ores TAXA ADDICIONAL AMPLIADA ABS GINSA
  4. Llistat publicació entrevistes 3 Netejadors-ores TA AMPLIADA ABS GINSA
  5. Resolucio provisional candidats-ates NETEJADORS-ES ABS TA AMPLIADA
  6. Resolucio definitiva candidats-ates NETEJADORS-ES ABS TA AMPLIADA