Salut/Salut Sant Joan Reus – Baix Camp cerca metge/essa per al Servei de Geriatria i Cures Pal.liatives, Àrea Sociosanitària de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina General, títol expedit per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es  valorarà:

 • Titulació de Metge/essa Especialista en Geriatria i/o en Medicina de Família i Comunitària i/o en Medicina Interna.
 • Màster i/o Potsgrau en Gerontologia Social.
 • Experiència laboral com a metge/essa en l’àmbit de la geriatria i cures pal·liatives.
 • Experiència laboral en atenció primària i cronicitat.
 • Formació addicional específica relacionada al lloc de treball (especificant hores).

Es cerca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/ora, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

 S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal a jornada complerta.

 

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.com a l’apartat “Borsa de treball EDP Reus” i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA SOCIO 03 22

 Termini de presentació de sol·licituds: 1 de juny de 2022

 

Contacte:  Dr. Gabriel De Febrer (Director del Servei de Geriatria i Cures Pal·liatives; àrea Sociosanitària de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió: 51522 mòbil: 618433230;  e-mail: gabriel.febrer@salutsantjoan.cat

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la borsa de treball del personal eventual de Salut/Salut Sant Joan Reus – Baix Camp. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de l’entitat.