Salut Sant Joan Reus – Baix Camp cerca llevadors/ores per al seu centre de treball Hospital Universitari Sant Joan Reus

Es requereix:

 • Diplomatura o Grau en Infermeria
 • Formació postgrau universitària: especialització en Ginecologia-Obstètrica, Llevador/a.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es valorarà:

 • Experiència laboral acreditada en l’àmbit de l’atenció al part.
 • Habilitats en l’àmbit de l’atenció al part natural.
 • Formació addicional específica pel lloc de treball  (indicant crèdits/hores)
 • Experiència acreditada en atenció integral i coordinada mitjançant el treball en equip.

Es cerca un/a professional amb iniciativa, empatia, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris.

 S’ofereix:

 • Contractes laborals per cobertura de llocs estructurals de naturalesa permanent a jornada completa.
 • Contractes laborals d’un any renovable.
 • Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

 

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.com i registrar-se en la “Borsa de Treball EDP REUS” i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

                                 LLEVA 04 22

Termini de presentació de sol·licituds:   30 de juny de 2022

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

 Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual de l’entitat Salut Sant Joan Reus-Baix Camp. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de l’entitat.