Borsa de Treball: Fundació Educativa i Social cerca treballadors/ores familiars i auxiliars de neteja per donar cobertura al Servei d’Atenció a Domicili (SAD) de Reus

AUXILIARS DE NETEJA    Codi: BT SAD NET 22

TREBALLADORS/ORES FAMILIARS   Codi: BT SAD TF 22

Es requereix:

  • Titulació reglada mínima exigida per la categoria professional a la que s’opta.
  • Coneixements del català parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

Borsa de Treball: Fundació Educativa i Social cerca diferents categories professionals per donar cobertura a diferents projectes socioeducatius

EDUCADORS/ORES SOCIALS   Codi: BT SE ES 22

 INTEGRADORS/ORES SOCIALS    Codi: BT SE TIS 22

MONITORS/ORES DE LLEURE    Codi: BT SE ML 22

DIRECTORS/ORES DE LLEURE Codi: BT SE DL 22

TREBALLADORS/ORES SOCIALS   Codi: BT SE TS 22

                                                        PSICÒLEG/A   Codi: BT SE PSICO 22

                                    ANIMADORS/ORES SOCIOCULTURALS   Codi: BT SE AS 22

Es requereix:

  • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a la que s’opta.
  • Nivell C de català.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint