Salut Sant Joan Reus – Baix Camp cerca llevadors/ores per al seu centre de treball Hospital Universitari Sant Joan Reus

Es requereix:

  • Diplomatura o Grau en Infermeria
  • Formació postgrau universitària: especialització en Ginecologia-Obstètrica, Llevador/a.
  • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Coneixements del català parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint