(Cat/Cas) EDP Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp. CERCA metge/essa especialista en anestesiologia i reanimació per l’Hospital Universitari Sant Joan Reus. SOLICITA médico/a especialista en en anestesiología y reanimación para el Hospital Universitario Sant Joan Reus.


(VERSIÓ EN CATALÀ)

Es requereix:

  • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb la titulació d’especialista en Anestesiologia i Reanimació o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat de anestesiologia i reanimació durant l’any 2022.
  • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint