Salut/Terres de l’Ebre cerca Metge/essa Adjunt/a especialista en Pediatria

 

Es requereix:

  • Grau o diplomatura en Medicina i Cirurgia i, titulació d’Especialista en Pediatria.
  • Títols expedits per una Universitat Espanyola; o en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.
  • Coneixements de llengua catalana, oral i escrit.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*). 

Continua llegint