Avís legal

Política de privacitat

Sense prejudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a Grup SAGESSA al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.

Grup SAGESSA, incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat en l’Agència de Protecció de Dades. Grup SAGESSA no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació u oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça postal o a la de correu electrònic.

Advertiment sobre utilització de cookies. Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar cookies. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.