Contacte

Adreça


GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE

Departament de Recursos Humans
Av. del Dr. Josep Laporte, 2
43204 Reus

Formulari de contacte


En compliment del que estableix l’Art. 5 de la Llei orgànica 15/99 de 3 de desembre, us informem que les dades personals comunicades a través d’aquest formulari seran incorporades a un fitxer amb dades de caràcter personal en el que s’integraran les vostres dades, amb la finalitat de gestionar i respondre la vostra sol·licitud de contacte, i per aquest motiu, AUTORITZO a les empreses: Sagessa Assistència Sanitària i Social SA, Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE, Hospital Universitari Sant Joan de Reus SAM, Gestió Comarcal Hospitalària SA, Centre MQ Reus SA, Fundació per a l’Atenció Social, Fundació per a l’Acció Educativa, Fundació Sagessa-Salut, Fundació per a la Recerca Docència i Formació en l’àmbit sanitari, Fundació Lliga Investigació i Prevenció del Càncer, Rojar Assistència Sociosanitària SA, Laboratori de Referència del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, SL, a realitzar-ne la gestió. Teniu la facultat d’exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades mitjançant la remissió d’una comunicació per escrit al Departament de Recursos Humans, a l’adreça Av. Dr. Josep Laporte, 2. 43204 Reus, on hi consti el vostre nom i cognoms, fotocòpia del DNI, un domicili a efectes de notificació, i indicar expressament el dret que es desitgi exercitar.