ROASSA, Rojar Assistència Sociosanitària SA cerca 1 GERICULTOR/A per substitució de jubilació parcial a la Residència d’avis d’Ascó

Destacades

Es requereix:

 • Titulació Oficial de Grau Mitjà en Cures Auxiliars d’Infermeria i/o Atenció Sociosanitària o equivalent.
 • Domini del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint

Borsa de Treball 2024: Centre MQ REUS cerca diferents categories professionals

Destacades

Continua llegint

Borsa de Treball 2024: Fundació Educativa i Social cerca diferents categories professionals per donar cobertura a centres i serveis educatius

Destacades

MESTRE/A INFANTIL    Codi: BT CE MI 24

MESTRE/A PRIMÀRIA   Codi: BT CE MP 24

PEDAGOG/ÒGA   Codi: BT CE PED 24

PSICOPEDAGOG/ÒGA   Codi: BT CE PSIPED 24

DIRECTOR/A DE LLEURE   Codi: BT CE DL 24

MONITOR/A DE LLEURE    Codi: BT CE ML 24

MONITOR/A ESPORTIU    Codi: BT CE ME 24

EDUCADOR/A INFANTIL    Codi: BT CE TEI 24

EDUCADOR/A DE SUPORT    Codi: BT CE ESI 24

MONITOR/A DE MENJADOR    Codi: BT CE MM 24

VETLLADOR/A    Codi: BT CE VET 24

Continua llegint

Borsa de Treball 2024: ROASSA Rojar Assistència Sociosanitària SA cerca diferents categories professional per a la Resdiència d’Avis d’Ascó

Destacades

GERICULTORS/ORES     Codi: BT ASCO GERI 24

FISIOTERAPEUTA      Codi: BT ASCO FISIO 24

TERAPEUTA OCUPACIONAL      Codi: BT ASCO TO 24

PORTER/A – RECEPCIONISTA    Codi: BT ASCO POR 24

NETEJADOR/A       Codi: BT ASCO NET 24

INFERMER/A       Codi: BT ASCO DUI 24

PSICÒLEG/ÒLOGA      Codi: BT ASCO PSI 24

TREBALLADOR/A SOCIAL     Codi: BT ASCO TS 24

EDUCADOR/A SOCIAL       Codi: BT ASCO ES 24

ANIMADOR/A SOCIAL      Codi: BT ASCO AS 24

PERSONAL DE CUINA      Codi: BT ASCO CUINA 24

AUXILIAR AJUDA A DOMICILI    Codi: BT ASCO SAD 24

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a què s’opta.
 • Domini del català parlat i
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

Borsa de Treball 2024: SAGESSA Assistència Sanitària i Social SA cerca diferents categories professionals per a la Residència d’Avis Marià Fortuny de Reus

Destacades

Continua llegint

Borsa de Treball 2024 : Fundació Educativa i Social cerca diferents categories professionals per donar cobertura a diferents projectes socioeducatius

Destacades

EDUCADORS/ORES SOCIALS   Codi: BT SE ES 24

 INTEGRADORS/ORES SOCIALS    Codi: BT SE TIS 24

MONITORS/ORES DE LLEURE    Codi: BT SE ML 24

DIRECTORS/ORES DE LLEURE Codi: BT SE DL 24

TREBALLADORS/ORES SOCIALS   Codi: BT SE TS 24

                                                        PSICÒLEG/A   Codi: BT SE PSICO 24

                                    ANIMADORS/ORES SOCIOCULTURALS   Codi: BT SE AS 24

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a la que s’opta.
 • Nivell C de català.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

SAGESSA Assistència Sanitària i Social SA cerca 1 Psicòleg/a per a la Residència d’avis de Batea

Es requereix:

 • Titulació de Diplomatura o Grau en Psicologia.
 • Domini del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

Fundació per l’Atenció Social cerca 1 gericultor/a per a la Residència d’avis El Perelló

 

Es requereix:

 • Titulació Oficial de Grau Mitjà en Cures Auxiliars d’Infermeria i/o Atenció Sociosanitària o equivalent.
 • Domini del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint

Salut/Terres de l’Ebre convoca un lloc de treball d’Oficial de Manteniment per l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre

 

Es requereix:
• CFGS en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats, CFGS en Electromedicina Clínica, CFGS en Manteniment Electrònic i/o Tècnic Especialista en Electrònica i Robòtica Industrial o els seus equivalents.
• Disponibilitat de carnet de conduir.
• Coneixements català parlat i escrit.
• Imprescindible residència a la zona.

Continua llegint

Salut/Terres de l’Ebre convoca 1 lloc de treball de Metge/essa Adjunt especialista en Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, i 1 lloc de treball de Metge/essa Adjunt especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia per l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre

Es requereix:
• Titulació Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, amb la titulació d’especialista via MIR o dels llocs de treball objecte de la convocatòria.
• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
• Coneixements del català parlat i escrit.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

Salut/Terres de l’Ebre convoca 3 llocs de treball de Metge/essa Adjunt d’Urgències per l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Es requereix:
• Titulació Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
• Coneixements del català parlat i escrit.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

1 RESPONSABLE DE SERVEIS GENERALS per a la Residència d’avis Marià Fortuny a Reus SAGESSA

 

Es requereix:

 • Titulació mínima de CFGM d’Administració, Tècnic/a de cures auxiliars d’infermeria, batxillerat i/o equivalents.
 • Domini del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Continua llegint

FUNDACIÓ PER L’ATENCIÓ SOCIAL cerca 1 Dimplomat/ada per al servei del “Punt de Trobada Camp de Tarragona

Es requereix:

 • Diplomatura/Llicenciatura/Grau en: Psicologia o Pedagogia o Treball Social o Educació Social o habilitació corresponent.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

Salut/Terres de l’Ebre cerca Metge/essa Adjunt especialista en Medicina Interna per l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Es requereix:
• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Medicina Interna.
• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola o en el seu defecte degudament
homologats pel Ministeri competent, o estar en tràmits d’homologació.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en
algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint