Salut/Terres de l’Ebre convoca 1 lloc de treball de Metge/essa Adjunt especialista en Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, i 1 lloc de treball de Metge/essa Adjunt especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia per l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre

Es requereix:
• Titulació Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, amb la titulació d’especialista via MIR o dels llocs de treball objecte de la convocatòria.
• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
• Coneixements del català parlat i escrit.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:
• Experiència laboral en l’àmbit hospitalari.
• Experiència professional acreditada com a metge/essa especialista del lloc de treball al qual es presenta la candidatura.
• Formació addicional específica i complementària pel lloc de treball (indicant hores/crèdits).
• Experiència docent i investigadora.
• Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.

(*) Es pot sol·licitar el Certificat a: www.mjusticia.gob.es


S’ofereix:
• Contracte laboral indefinit a jornada completa.
• Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT.
• Participació en sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional.
• Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

Les persones interessades hauran de:
1. Registrar-se a https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars.
2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

TR ANE 09 23
TR COT 09 23

Termini de presentació de sol·licituds: 15 d’octubre de 2023

DOCUMENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: 

  1. CONVOCATÒRIA 1 LLOC DE TREBALL DE METGE ANESTESISTA I 1 LLOC DE TREBALL DE METGE TRAUMATÒLEG (Ref.: TR ANE 09 23; TR COT 09 23)
  2. Resolució definitiva COT (TR COT 09 23)