Salut/Terres de l’Ebre convoca un lloc de treball d’Oficial de Manteniment per l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre

 

Es requereix:
• CFGS en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats, CFGS en Electromedicina Clínica, CFGS en Manteniment Electrònic i/o Tècnic Especialista en Electrònica i Robòtica Industrial o els seus equivalents.
• Disponibilitat de carnet de conduir.
• Coneixements català parlat i escrit.
• Imprescindible residència a la zona.

Continua llegint

Salut/Terres de l’Ebre convoca 1 lloc de treball de Metge/essa Adjunt especialista en Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, i 1 lloc de treball de Metge/essa Adjunt especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia per l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre

Es requereix:
• Titulació Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, amb la titulació d’especialista via MIR o dels llocs de treball objecte de la convocatòria.
• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
• Coneixements del català parlat i escrit.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

Salut/Terres de l’Ebre convoca 3 llocs de treball de Metge/essa Adjunt d’Urgències per l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Es requereix:
• Titulació Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
• Coneixements del català parlat i escrit.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

1 RESPONSABLE DE SERVEIS GENERALS per a la Residència d’avis Marià Fortuny a Reus SAGESSA

 

Es requereix:

  • Titulació mínima de CFGM d’Administració, Tècnic/a de cures auxiliars d’infermeria, batxillerat i/o equivalents.
  • Domini del català parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Continua llegint

FUNDACIÓ PER L’ATENCIÓ SOCIAL cerca 1 Dimplomat/ada per al servei del “Punt de Trobada Camp de Tarragona”

Es requereix:

  • Diplomatura/Llicenciatura/Grau en: Psicologia o Pedagogia o Treball Social o Educació Social o habilitació corresponent.
  • Coneixements del català parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

Salut/Terres de l’Ebre cerca Metge/essa Adjunt especialista en Medicina Interna per l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Es requereix:
• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Medicina Interna.
• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola o en el seu defecte degudament
homologats pel Ministeri competent, o estar en tràmits d’homologació.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en
algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

Salut/Terres de l’Ebre convoca lloc de treball d’1 Metge/essa Adjunt/a per al Servei de Cirurgia de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Es requereix:
• Llicenciatura o Grau en Medicina i especialitat via MIR en Cirurgia General i Aparell Digestiu (Titulació expedida per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologada pel Ministeri competent).
• Coneixements del català parlat i escrit.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

Salut/Terres de l’Ebre cerca Metge/essa Especialista en Anestesiologia i Reanimació per l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Es requereix:
• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, amb titulació d’Especialista en Anestesiologia i
Reanimació.
• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola, o en el seu defecte degudament
homologats pel Ministeri competent.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en
algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

FUNDACIÓ PER L’ATENCIÓ SOCIAL cerca 1 GERICULTOR/A per a la Residència d’avis El Vilar de la Selva del Camp

Destacades

Es requereix:

  • Titulació Oficial de Grau Mitjà en Cures Auxiliars d’Infermeria i/o Atenció Sociosanitària o equivalent.
  • Domini del català parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint