Fundació Educativa i Social anuncia convocatòries de taxes addicionals ampliades

 

Fundació Educativa i Social cerca 1 Coordinador/a per al Centre d’Acollida i Activitats “La Illeta” de Reus

Es requereix:

 • Llicenciatura/Grau en Medicina, Psicologia, Antropologia o Diplomatura/Grau en Educació social (Titulació Universitària relacionada amb les Ciències de la Salut).
 • Nivell C de català.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

Borsa de Treball: Fundació Educativa i Social cerca diferents categories professionals per donar cobertura a centres i serveis educatius

MESTRE/A INFANTIL    Codi: BT CE MI 22

MESTRE/A PRIMÀRIA   Codi: BT CE MP 22

PEDAGOG/ÒGA   Codi: BT CE PED 22

PSICOPEDAGOG/ÒGA   Codi: BT CE PSIPED 22

DIRECTOR/A DE LLEURE   Codi: BT CE DL 22

MONITOR/A DE LLEURE    Codi: BT CE ML 22

MONITOR/A ESPORTIU    Codi: BT CE ME 22

EDUCADOR/A INFANTIL    Codi: BT CE TEI 22

EDUCADOR/A DE SUPORT    Codi: BT CE ESI 22

MONITOR/A DE MENJADOR    Codi: BT CE MM 22

VETLLADOR/A    Codi: BT CE VET 22

Es requereix per a tots els llocs de treball:

 • Titulació Reglada mínima exigida per a la categoria professional a la que s’opta.
 • Nivell C de català.
 • Carnet de Manipulació d’aliments.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

Borsa de Treball: Fundació Educativa i Social cerca treballadors/ores familiars i auxiliars de neteja per donar cobertura al Servei d’Atenció a Domicili (SAD) de Reus

AUXILIARS DE NETEJA    Codi: BT SAD NET 22

TREBALLADORS/ORES FAMILIARS   Codi: BT SAD TF 22

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per la categoria professional a la que s’opta.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

Borsa de Treball: Fundació Educativa i Social cerca diferents categories professionals per a la Residència d’Avis Horts de Miró de Reus

TERAPEUTA OCUPACIONAL    Codi: BT HORTS TO 22

EDUCADOR/A SOCIAL    Codi: BT HORTS ES 22

TREBALLADOR/A SOCIAL    Codi: BT HORTS TS 22

GERICULTORS/ORES    Codi: BT HORTS GERI 22

INFERMERS/ERES    Codi: BT HORTS DUI 22

PSICÒLEG/ÒLOGA    Codi: BT HORTS PSI 22

FISIOTERAPEUTA    Codi: BT HORTS FISIO 22

NETEJADOR/A    Codi: BT HORTS NET 22

ZELADOR/A – PORTER/A    Codi: BT HORTS POR 22

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per la categoria professional a la que s’opta.
 • Domini del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

Borsa de Treball: Fundació Educativa i Social cerca diferents categories professionals per donar cobertura a diferents projectes socioeducatius

EDUCADORS/ORES SOCIALS   Codi: BT SE ES 22

 INTEGRADORS/ORES SOCIALS    Codi: BT SE TIS 22

MONITORS/ORES DE LLEURE    Codi: BT SE ML 22

DIRECTORS/ORES DE LLEURE Codi: BT SE DL 22

TREBALLADORS/ORES SOCIALS   Codi: BT SE TS 22

                                                        PSICÒLEG/A   Codi: BT SE PSICO 22

                                    ANIMADORS/ORES SOCIOCULTURALS   Codi: BT SE AS 22

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a la que s’opta.
 • Nivell C de català.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint