Borsa de Treball 2024: Centre MQ REUS cerca diferents categories professionals

METGES/ESSES   Codi: BT CMQ MA 24

FARMACÈUTIC/A   Codi: BT CMQ FAR 24

INFERMERS/ERES   Codi: BT CMQ DUI 24

TÈCNICS/TÈCNIQUES ESPECIALISTES EN RADIODIAGNÒSTIC

Codi: BT CMQ TR 24

AUXILIARS D’INFERMERIA   Codi: BT CMQ AI 24

AUXILIARS ADMINISTRATIUS/IVES   Codi: BT CMQ AA 24

MOSSO/A DE MAGATZEM   Codi: BT CMQ MM 24

ZELADORS/ORES   Codi: BT CMQ ZEL 24

OFICIALS DE MANTENIMENT Codi: BT CMQ OM 24

ENGINYERS/ENGINYERES INFORMÀTICS/INFORMÀTIQUES

Codi: BT CMQ EI 24

TÈCNICS/TÈCNIQUES INFORMÀTICS/INFORMÀTIQUES

Codi: BT CMQ TI 24

TÈCNICS/TÈCNIQUES INFORMÀTICS/INFORMÀTIQUES SUPORT

Codi: BT CMQ TIS 24

LLICENCIATS/ES O GRADUATS/ES EN DRET Codi: BT CMQ DRET 24

ADMINISTRATIUS/IVES   Codi: BT CMQ A 24

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a la que s’opta.
 • Coneixements i/o domini de català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Es valorarà

 • Experiència laboral en l’àmbit sanitari.
 • Formació complementària relacionada amb el lloc de treball.
 • Polivalència funcional.
 • Flexibilitat horària.
 • Iniciativa, dinamisme, capacitat de treball en equip
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Les persones interessades hauran de:

 1. Accedir a http://appborsadetreball.centremq.cat/login i registrar-se a la borsa de treball de CMQ, introduint totes les dades personals i curriculars.
 2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi de la categoria professional a la que s’opta.

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2024

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es