Borsa de Treball 2024: Fundació per l’Atenció Social cerca treballadors/ores familiars per al Servei d’Atenció a Domicili (SAD) del Priorat

Es requereix:

 • Titulació exigida de CFGM en Atenció Persones en situació de Dependència, o CFGM en Cures Auxiliars d’Infermeria, o certificat de professionalitat o acreditació de competències corresponent (Qualifica’t, Acredita’t, Assessora’t).
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Es valorarà:

 • Experiència laboral en SAD.
 • Disponibilitat horària.
 • Coneixement oral i escrit de la llengua catalana.
 • Capacitat de resolució de problemes i/o situacions, de manera eficaç i positiva.
 • Formació reglada i/o addicional en relació al lloc de treball, acreditada documentalment.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Disposar de carnet de conduir i vehicle propi.
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.
 • Residència al Priorat.

Les persones interessades hauran de:

 1. Accedir a http://appborsadetreball.centremq.cat/login i registrar-se a la borsa de treball de CMQ, introduint totes les dades personals i curriculars.
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

BT SAD PRIORAT 24

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2024

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del servei. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de la Fundació.