Borsa de Treball 2024: Fundació Educativa i Social cerca diferents categories professionals per donar cobertura a centres i serveis educatius

MESTRE/A INFANTIL    Codi: BT CE MI 24

MESTRE/A PRIMÀRIA   Codi: BT CE MP 24

PEDAGOG/ÒGA   Codi: BT CE PED 24

PSICOPEDAGOG/ÒGA   Codi: BT CE PSIPED 24

DIRECTOR/A DE LLEURE   Codi: BT CE DL 24

MONITOR/A DE LLEURE    Codi: BT CE ML 24

MONITOR/A ESPORTIU    Codi: BT CE ME 24

EDUCADOR/A INFANTIL    Codi: BT CE TEI 24

EDUCADOR/A DE SUPORT    Codi: BT CE ESI 24

MONITOR/A DE MENJADOR    Codi: BT CE MM 24

VETLLADOR/A    Codi: BT CE VET 24

Es requereix per a tots els llocs de treball:

 • Titulació Reglada mínima exigida per a la categoria professional a la que s’opta.
 • Nivell C de català.
 • Carnet de Manipulació d’aliments.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

 Es valorarà:

 • Formació complementària relacionada amb el lloc de treball (Indicant hores/crèdits).
 • Experiència laboral relacionada amb el lloc de treball (concretar dedicació i durada).
 • Iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació.
 • Flexibilitat horària.

Les persones interessades hauran de:

 1. Accedir a http://borsadetreball.grupsagessa.com i registrar-se a la borsa de treball de CMQ, introduint totes les dades personals i curriculars.
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi de la categoria professional a la que s’opta

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2024

Els/les candidats/ates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual.  La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de la Fundació.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a:   www.mjusticia.gob.es