Borsa de Treball: Fundació Educativa i Social cerca diferents categories professionals per donar cobertura a centres i serveis educatius

Destacades

MESTRE/A INFANTIL    Codi: BT CE MI 23

MESTRE/A PRIMÀRIA   Codi: BT CE MP 23

PEDAGOG/ÒGA   Codi: BT CE PED 23

PSICOPEDAGOG/ÒGA   Codi: BT CE PSIPED 23

DIRECTOR/A DE LLEURE   Codi: BT CE DL 23

MONITOR/A DE LLEURE    Codi: BT CE ML 23

MONITOR/A ESPORTIU    Codi: BT CE ME 23

EDUCADOR/A INFANTIL    Codi: BT CE TEI 23

EDUCADOR/A DE SUPORT    Codi: BT CE ESI 23

MONITOR/A DE MENJADOR    Codi: BT CE MM 23

VETLLADOR/A    Codi: BT CE VET 23

Continua llegint

Borsa de Treball: Fundació Educativa i Social cerca diferents categories professionals per donar cobertura a diferents projectes socioeducatius

EDUCADORS/ORES SOCIALS   Codi: BT SE ES 23

 INTEGRADORS/ORES SOCIALS    Codi: BT SE TIS 23

MONITORS/ORES DE LLEURE    Codi: BT SE ML 23

DIRECTORS/ORES DE LLEURE Codi: BT SE DL 23

TREBALLADORS/ORES SOCIALS   Codi: BT SE TS 23

                                                        PSICÒLEG/A   Codi: BT SE PSICO 23

                                    ANIMADORS/ORES SOCIOCULTURALS   Codi: BT SE AS 23

Es requereix:

  • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a la que s’opta.
  • Nivell C de català.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint