Borsa de Treball: Fundació Educativa i Social cerca diferents categories professionals per donar cobertura a centres i serveis educatius

MESTRE/A INFANTIL    Codi: BT CE MI 22

MESTRE/A PRIMÀRIA   Codi: BT CE MP 22

PEDAGOG/ÒGA   Codi: BT CE PED 22

PSICOPEDAGOG/ÒGA   Codi: BT CE PSIPED 22

DIRECTOR/A DE LLEURE   Codi: BT CE DL 22

MONITOR/A DE LLEURE    Codi: BT CE ML 22

MONITOR/A ESPORTIU    Codi: BT CE ME 22

EDUCADOR/A INFANTIL    Codi: BT CE TEI 22

EDUCADOR/A DE SUPORT    Codi: BT CE ESI 22

MONITOR/A DE MENJADOR    Codi: BT CE MM 22

VETLLADOR/A    Codi: BT CE VET 22

Es requereix per a tots els llocs de treball:

  • Titulació Reglada mínima exigida per a la categoria professional a la que s’opta.
  • Nivell C de català.
  • Carnet de Manipulació d’aliments.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

Borsa de Treball: Fundació Educativa i Social cerca diferents categories professionals per donar cobertura a diferents projectes socioeducatius

EDUCADORS/ORES SOCIALS   Codi: BT SE ES 22

 INTEGRADORS/ORES SOCIALS    Codi: BT SE TIS 22

MONITORS/ORES DE LLEURE    Codi: BT SE ML 22

DIRECTORS/ORES DE LLEURE Codi: BT SE DL 22

TREBALLADORS/ORES SOCIALS   Codi: BT SE TS 22

                                                        PSICÒLEG/A   Codi: BT SE PSICO 22

                                    ANIMADORS/ORES SOCIOCULTURALS   Codi: BT SE AS 22

Es requereix:

  • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a la que s’opta.
  • Nivell C de català.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint