Borsa de Treball 2024 : Fundació Educativa i Social cerca diferents categories professionals per donar cobertura a diferents projectes socioeducatius

EDUCADORS/ORES SOCIALS   Codi: BT SE ES 24

 INTEGRADORS/ORES SOCIALS    Codi: BT SE TIS 24

MONITORS/ORES DE LLEURE    Codi: BT SE ML 24

DIRECTORS/ORES DE LLEURE Codi: BT SE DL 24

TREBALLADORS/ORES SOCIALS   Codi: BT SE TS 24

                                                        PSICÒLEG/A   Codi: BT SE PSICO 24

                                    ANIMADORS/ORES SOCIOCULTURALS   Codi: BT SE AS 24

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a la que s’opta.
 • Nivell C de català.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

 Es valorarà:

 • Formació addicional especifica en l’àmbit de Serveis Socials (indicant hores/crèdits)
 • Experiència laboral amb col·lectius de risc d’exclusió social.
 • Experiència laboral en dinamització.
 • Iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació.
 • Flexibilitat horària.

Les persones interessades hauran de:

 1. Accedir a  http://appborsadetreball.centremq.cat/login  i registrar-se a la borsa de treball de CMQ, introduint totes les dades personals i curriculars.
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi de la categoria professional a la que s’opta

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2024

Els/les candidats/ates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual.  La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de la Fundació.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es