Borsa de Treball: Fundació Educativa i Social cerca diferents categories professionals per donar cobertura a diferents projectes socioeducatius

EDUCADORS/ORES SOCIALS   Codi: BT SE ES 23

 INTEGRADORS/ORES SOCIALS    Codi: BT SE TIS 23

MONITORS/ORES DE LLEURE    Codi: BT SE ML 23

DIRECTORS/ORES DE LLEURE Codi: BT SE DL 23

TREBALLADORS/ORES SOCIALS   Codi: BT SE TS 23

                                                        PSICÒLEG/A   Codi: BT SE PSICO 23

                                    ANIMADORS/ORES SOCIOCULTURALS   Codi: BT SE AS 23

Es requereix:

  • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a la que s’opta.
  • Nivell C de català.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint