FUNDACIÓ PER L’ATENCIÓ SOCIAL cerca 1 Dimplomat/ada per al servei del “Punt de Trobada Camp de Tarragona

Es requereix:

 • Diplomatura/Llicenciatura/Grau en: Psicologia o Pedagogia o Treball Social o Educació Social o habilitació corresponent.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Es valorarà

 • Experiència laboral com a tècnic/a en Punts de Trobada dependents del Departament de igualtat i feminisme (concretar dedicació i durada).
 • Nivell C de català.
 • Formació complementària relacionada amb el lloc de treball.
 • Disponibilitat d’incorporació i flexibilitat horària.
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

S’ofereix

 • 1 Contracte de treball temporal a jornada parcial.

Les persones interessades hauran de:

 1. Accedir a http://appborsadetreball.centremq.cat/login i registrar-se a la borsa de treball de CMQ, introduint totes les dades personals i curriculars.
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació) Es descartaran les candidatures que no adjuntin la documentació requerida.
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

PUNT DIP 12 23

Termini de presentació de sol·licituds:  26 de desembre de 2023

*Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Els/Les candidats/es que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per a el Punt de Trobada Camp de Tarragona.