Borsa de Treball 2024 : Fundació per l’Atenció Social cerca educadors/ores socials per al CRAE Codina i CRAE Pastoreta de Reus

Es requereix:

 • Titulació de Diplomat/ada o Grau en Educació Social o habilitació corresponent.
 • Coneixements de català ; nivell C de suficiència.
 • Acreditar certificació consistent de no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:

 • Formació complementaria relacionada amb el lloc de treball.
 • Experiència laboral en CRAE o similars.
 • Flexibilitat horària.
 • Coneixements alts d’ofimàtica.
 • Disposar de carnet de conduir.

 Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/ora, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

Les persones interessades hauran de:

 1. Accedir a http://borsadetreball.grupsagessa.com i registrar-se a la borsa de treball de CMQ, introduint totes les dades personals i curriculars.
 2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi següent:

BT CODINA ES 24

BT PASTORETA ES 24

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2024

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part dels centres.