EDP Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp anuncia convocatòries de taxes

CONVOCATÒRIES OBERTES:

TAXA ADDICIONAL:

57 Infermers/eres per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR DUI (dedicació a jornada completa 54 places i dedicació a jornada parcial 3 places)

33 Tècnics/Tècniques en cures auxiliars d’infermeria per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR TCAI (dedicació a jornada completa 29 places i dedicació a jornada parcial 4 places)

1 Portalliteres per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR PORTA (dedicació a jornada completa)

2 Físics/ques especialistes en radiofísica hospitalària per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR FISIC (dedicació a jornada completa amb atenció continuada)

1 Dietista-Nutricionista per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR DIET (dedicació a jornada completa)

5 Auxiliars Administratius/ives per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR AA (dedicació a jornada completa)

4 Tècnics/ques de Farmàcia per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR TEC FARM (dedicació a jornada parcial)

7 Tècnics/ques especialistes en Radiologia i Medicina Nuclear per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR TEC RX (dedicació a jornada completa) 

3 Tècnics/ques especialistes en Radioteràpia per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR TEC RT (dedicació a jornada parcial)

1 Farmacèutic/a especialista en Radiofarmàcia per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR RADIOFARM (dedicació a jornada completa)

1 Metge/essa adjunt/a d’atenció continuada especialista en Ginecologia per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR MA AC GINE (dedicació a jornada parcial per la realització d’atenció continuada)

1 Metge/essa adjunt/a d’atenció continuada especialista en Pediatria per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR MA AC PEDI (dedicació a jornada parcial per la realització d’atenció continuada)

4 Metges/esses adjunts/es especialistes en Anestesiologia i Reanimació per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR MA ANES (dedicació a jornada completa amb atenció continuada)

1 Metge/essa adjunt/a especialista en Cardiologia per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR MA CARDIO (dedicació a jornada completa)

3 Metges/esses adjunts/es especialistes en Cirurgia General i Aparell Digestiu per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR MA CIR GEN (dedicació a jornada completa amb atenció continuada)

1 Metge/essa adjunt/a especialista en Dermatologia per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR MA DERMA (dedicació a jornada parcial)

1 Metge/essa adjunt/a especialista en Ginecologia per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR MA GINE (dedicació a jornada completa amb atenció continuada)

1 Metge/essa adjunt/a especialista en Medicina Intensiva per a la Unitat de Cures Intensives (UCI) per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR MA MED UCI (dedicació a jornada completa amb atenció continuada)

2 Metge/essa adjunt/a especialista en Medicina Interna per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR MA MED INT (dedicació a jornada completa amb atenció continuada)

3 Metges/esses adjunts/es especialistes en Medicina Nuclear per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR MA MED NUC (dedicació a jornada completa)

1 Metge/essa per a la Unitat de Cures Pal·liatives del Servei d’Oncologia per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR MA ONCO (dedicació a jornada completa amb atenció continuada)

1 Metge/essa adjunt/a especialista en Otorrinolaringologia per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR MA OTO (dedicació a jornada completa)

2 Metges/esses d’urgències per a l’àrea de Pediatria per a l’Hospital Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR MA PEDI URG (dedicació a jornada completa amb atenció continuada)

2 Metges/esses adjunts/es especialistes en Aparell Digestiu i Proves Especials per a l’Hospital Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR MA AP DIG (dedicació a jornada completa amb atenció continuada)

5 Metges/esses adjunts/es especialistes en Radiodiagnòstic per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR MA RADIO (dedicació a jornada completa o parcial amb atenció continuada)

1 Metge/essa adjunt/a especialista en Geriatria per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR MA GERI (dedicació a jornada completa amb atenció continuada)

3 Metges/esses adjunt/es especialistes en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR MA TRAUMA (dedicació a jornada completa o parcial amb atenció continuada)

2 Metges/esses d’Urgències per a l’àrea de Traumatologia per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR MA URG TRAUMA (dedicació a jornada completa o parcial amb atenció continuada)

5 Metges/esses adjunts/es per al servei d’urgències per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TA20 HUSJR MA URG (dedicació a jornada completa o parcial amb atenció continuada)

 

TAXA ORDINÀRIA DE REPOSICIÓ

7 Infermers/eres per l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TO20 HUSJR DUI (dedicació a jornada completa)

1 Farmacèutic/a adjunt/a especialista en Farmàcia Hospitalària per la Unitat de Farmàcia Oncològica per a l’Hospital Universitària Sant Joan de Reus codi: TO20 HUSJR FARM (dedicació a jornada completa amb atenció continuada)

1 Metge/essa adjunt/a especialista en Anestesiologia i Reanimació per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TO20 HUSJR MA ANES (dedicació a jornada completa amb atenció continuada)

1 Metge/essa adjunt/a especialista en Cardiologia per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TO20 HUSJR MA CARDIO (dedicació a jornada completa)

1 Metge/essa adjunt/a especialista en Cirurgia General i Aparell Digestiu per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TO20 HUSJR MA CIR GEN (dedicació a jornada completa amb atenció continuada)

1 Metge/essa adjunt/a especialista en Cirurgia Toràcica per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TO20 HUSJR MA CIR TORAX (dedicació a jornada completa amb atenció continuada)

1 Metge/essa adjunt/a especialista en Endocrinologia i Nutrició per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TO20 HUSJR MA ENDO (dedicació a jornada completa)

1 Metge/essa adjunt/a per l’àrea de patologia mamària per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TO20 HUSJR MA PAT MAM (dedicació a jornada completa)

1 Metge/essa adjunt/a especialista en Neurologia per l’àrea d’Esclerosi Múltiple per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TO20 HUSJR MA NEURO (dedicació a jornada completa)

1 Metge/essa adjunt/a especialista en Neurofisiologia per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TO20 HUSJR MA NFISIO (dedicació a jornada completa)

1 Metge/essa adjunt/a especialista en Medicina Intensiva per a la Unitat de Cures Intensives (UCI) per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TO20 HUSJR MA MED UCI (dedicació a jornada completa amb atenció continuada)

1 Metge/essa adjunt/a especialista en Pediatria per l’àrea d’urgències per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TO20 HUSJR MA PEDI URG (dedicació a jornada completa amb atenció continuada)

1 Metge/essa adjunt/a especialista en Urologia per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TO20 HUSJR MA URO1 (dedicació a jornada completa)

1 Metge/essa adjunt/a especialista en Urologia per l’àrea Funcional per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TO20 HUSJR MA URO2 FUNC (dedicació a jornada completa)

1 Metge/essa adjunt/a per l’àmbit de gestió, a l’atenció primària de salut per l’EDP Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp codi: TO20 HUSJR MA FAM (dedicació a jornada completa)

1 Cap de Servei de l’àrea de gestió de pacients per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus codi: TO20 HUSJR CAP GEST (dedicació a jornada completa)

 

Termini de presentació de sol·licituds:  31 de gener de 2022