EDP SALUT TERRES DE L’EBRE CERCA METGE/ESSA ADJUNT/A ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA

Es requereix:
• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Medicina Interna.
• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament
homologats pel Ministeri competent.
• Coneixements de llengua catalana, oral i escrit.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en
algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:
• Experiència laboral com metge/essa especialista en Medicina Interna en l’àmbit
hospitalari.
• Formació addicional especifica per al lloc de treball (indicant el número
d’hores/crèdits).
• Capacitat de treball en equip.
• Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.
• Disponibilitat i flexibilitat horària.


Es busca professional amb actitud creativa, dinàmica, amb capacitat de lideratge i acostumat a
la presa de decisions. Amb iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i
dots de comunicació.


S’ofereix:
• Contracte laboral a jornada completa + guàrdies.
• Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT més carrera professional.
• Participació en sistemes d’incentivació per objectius.
• Incorporació immediata.

Les persones interessades hauran de:
1. Registrar-se a http://hcme.borsadetreball.grupsagessa.com i introduir totes les dades
personals i curriculars.
2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae,
titulacions i carta de presentació).
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: HCME MIN 10 21


Termini de presentació de sol·licituds: 05 de novembre de 2021

DOCUMENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA:

  1. CONVOCATORIA METGE/ESSA ADJUNT/A ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA