EDP SALUT TERRES DE L’EBRE CERCA METGE/ESSA ADJUNT/A ESPECIALISTA EN PEDIATRIA

Es requereix:
• Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Pediatria.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en
algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:
• Experiència laboral com metge especialista en Pediatria en l’àmbit hospitalari.
• Formació addicional especifica per al lloc de treball (indicant el número
d’hores/crèdits).
• Coneixements de llengua catalana, oral i escrit.
• Capacitat de treball en equip.
• Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.
• Disponibilitat i flexibilitat horària.


Es busca professional amb actitud creativa, dinàmica, amb capacitat de lideratge i acostumat a
la presa de decisions. Amb iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i
dots de comunicació.

S’ofereix (**):
• Contracte laboral de llarga durada per realitzar guàrdies (atenció continuada)
• Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT més Carrera professional.
• Participació en sistemes d’incentivació per objectius.
• Incorporació immediata.

Les persones interessades hauran de:
1. Registrar-se a http://hcme.borsadetreball.grupsagessa.com i introduir totes les dades
personals i curriculars.
2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae,
titulacions i carta de presentació).
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: HCME PED 10 21
Termini de presentació de sol·licituds: 24 d’octubre de 2021

(**) Per consultes contactar amb el Departament de Recursos Humans: rlabhmora@grupsagessa.com
(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

DOCUMENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA:

  1. CONVOCATORIA METGE/ESSA ADJUNT/A ESPECIALISTA EN PEDIATRIA 10.2021 (HCME PED 10 21)