Salut/Terres de l’Ebre cerca Metge/essa Adjunt/a especialista en Medicina Interna per l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Es requereix:
• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Medicina Interna.
• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola o en el seu defecte degudament homologats pel Ministeri competent, o estar en tràmits d’homologació.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:
• Experiència laboral com metge/essa especialista en Medicina Interna en l’àmbit hospitalari.
• Formació addicional especifica per al lloc de treball (indicant el número d’hores/crèdits).
• Coneixements de llengua catalana, oral i escrit.
• Capacitat de treball en equip.
• Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.
• Disponibilitat i flexibilitat horària.

Es busca professional amb actitud creativa, dinàmica, amb capacitat de lideratge i acostumat a la presa de decisions. Amb iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació.

S’ofereix:
• Contracte laboral a jornada completa i jornada complementària d’Atenció Continuada (guàrdies localitzables).
• Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT.
• Participació en sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional.
• Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Les persones interessades hauran de:
1. Registrar-se a https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login i introduir totes les dades
personals i curriculars.
2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: HCME MIN 02 23
Termini de presentació de sol·licituds: 31 de març de 2023

DOCUMENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA:

  1. CONVOCATÒRIA METGE INTERNISTA (Ref.HCME MIN 02 23)