Salut/Terres de l’Ebre cerca Metge/essa Especialista en Anestesiologia i Reanimació per l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Es requereix:
• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, amb titulació d’Especialista en Anestesiologia i
Reanimació.
• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola, o en el seu defecte degudament
homologats pel Ministeri competent.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en
algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:
• Experiència laboral com metge/essa especialista en Anestesiologia i Reanimació .
• Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant el número d’hores/crèdits).
• Experiència docent i investigadora.
• Coneixements de llengua catalana, oral i escrit.
• Capacitat de treball en equip.

Es busca professional amb actitud creativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris.

S’ofereix:
• Contracte laboral a jornada completa i jornada complementària d’Atenció Continuada
(guàrdies de presència física). Flexibilitat organitzativa del treball.
• Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT.
• Participació en sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional.
• Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Les persones interessades hauran d’enviar la documentació (currículum vitae, titulacions i
carta de presentació) a l’adreça de correu electrònic seleccio.hcme.ste@gencat.cat fent
constar el codi de la convocatòria: HCME ANE 06 23
Termini de presentació de sol·licituds: 16 de juliol de 2023

 

DOCUMENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA:

  1. CONVOCATORIA METGE ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA I REANIMACIO (Ref.: HCME ANE 06 23)