Salut/Terres de l’Ebre convoca un lloc de treball de Metge/essa Adjunt/a pel Servei de Cirurgia de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Es requereix:
• Llicenciatura o Grau en Medicina i especialitat via MIR en Cirurgia General i Aparell Digestiu (Titulació expedida per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologada pel Ministeri competent).
• Coneixements del català parlat i escrit.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:
• Experiència laboral en l’àmbit hospitalari.
• Experiència professional acreditada com a metge/essa especialista en Cirurgia
• Formació addicional específica i complementària pel lloc de treball (indicant hores i/o crèdits).
• Experiència docent i investigadora.
• Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.

S’ofereix:
• Contractació laboral al 100% més guàrdies.
• Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT.
• Participació en sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional.
• Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

(*) Es pot sol·licitar el Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Les persones interessades hauran de:
1. Registrar-se a https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login i introduir totes les dades
personals i curriculars.
2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: CIR 10 22
Termini de presentació de sol·licituds: 30 de novembre de 2022

DOCUMENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA:

  1. Metge especialista en Cirurgia (CIR 10 22)