Salut/Terres de l’Ebre convoca un lloc de treball de Metge/essa Adjunt per l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Es requereix:
• Titulació Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, expedit per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.
• Experiència acreditada en l’àmbit hospitalari en l’especialitat de Medicina Interna.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:
• Formació addicional específica i complementària pel lloc de treball (indicant hores/crèdits).
• Coneixements del català parlat i escrit.
• Experiència docent i investigadora.
• Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.


S’ofereix:
• Contracte laboral indefinit a jornada completa.
• Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT.
• Participació en sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional.
• Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

Les persones interessades hauran de:
1. Registrar-se a https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars.
2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: TE 01 METGE 04 23 


Termini de presentació de sol·licituds: 24 d’abril de 2023

 

DOCUMENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA:

  1. Convocatòria Metge. Ref TE 01 METGE 04 23
  2. Llistat provisional admesos / exclosos
  3. Llistat definitiu admesos-exclosos TE 01 METGE 04 23
  4. Resolució definitiva candidats TE 01 METGE 04 23