SALUT/TERRES DE L’EBRE convocatòria de concurs intern Cap de Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

 

Es requereix:
• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb la titulació d’especialista en Cirurgia Ortopèdica
i Traumatologia.
• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament
homologats pel Ministeri competent.
• Gaudir de la condició de personal intern en contracte indefinit.
• Els candidats/ates hauran de presentar un projecte d’organització i direcció d’un servei de
cirurgia ortopèdica i traumatologia en un hospital.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels
delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:
• Experiència laboral com metge/essa especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia en
l’àmbit hospitalari.
• Experiència prèvia en gestió i coordinació d’equips multidisciplinaris.
• Coneixements del català parlat i escrit.
• Habilitats comunicatives, lideratge, capacitat de resolució de conflictes i/o incidències de
manera eficaç i positiva.
• Formació addicional específica per al lloc de treball (indicat nombre d’hores/crèdits).
• Experiència docent i investigadora.
• Coneixements informàtics.
S’ofereix:
• Salari de Cap de Servei d’acord amb el Conveni SISCAT.
• Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

Les persones interessades hauran de:
1. Registrar-se a http://hcme.borsadetreball.grupsagessa.com i introduir totes les dades
personals i curriculars
2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions
i carta de presentació)
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: C.INT HCME DIRE COT
Termini de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2021

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

DOCUMENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA:

  1. CONVOCATÒRIA INTERNA CAP SERVEI COT (C.INTHCMEDIRECOT)