Salut/Terres de l’Ebre cerca per cobrir la Taxa Addicional 1 Metge/essa Adjunt/a per al Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia per l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Es requereix:
• Titulació Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb la titulació d’especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament
homologats pel Ministeri competent.
• Coneixements del català parlat i escrit.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

SALUT/TERRES DE L’EBRE convocatòria de concurs intern Cap de Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

 

Es requereix:
• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb la titulació d’especialista en Cirurgia Ortopèdica
i Traumatologia.
• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament
homologats pel Ministeri competent.
• Gaudir de la condició de personal intern en contracte indefinit.
• Els candidats/ates hauran de presentar un projecte d’organització i direcció d’un servei de
cirurgia ortopèdica i traumatologia en un hospital.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels
delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint