Salut/Terres de l’Ebre cerca per cobrir la Taxa Addicional 1 Metge/essa Adjunt/a per al Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia per l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Es requereix:
• Titulació Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb la titulació d’especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament
homologats pel Ministeri competent.
• Coneixements del català parlat i escrit.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:
• Experiència laboral en l’àmbit hospitalari.
• Experiència professional acreditada com a metge/essa especialista en Cirurgia ortopèdica i traumatologia.
• Formació addicional específica i complementària pel lloc de treball (indicant hores/crèdits).
• Experiència docent i investigadora.
• Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.
• Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.


S’ofereix:
• Contracte laboral indefinit a jornada completa i jornada complementària d’Atenció
Continuada (guàrdies).
• Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT.
• Participació en sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament
professional.
• Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

(*) Es pot sol·licitar el Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Les persones interessades hauran de:
1. Registrar-se a https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars.
2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: TA COT 08 22

Termini de presentació de sol·licituds: 07 d’octubre de 2022

DOCUMENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA:

  1. CONVOCATORIA TAXA ADDICIONAL METGE/ESSA ADJUNT/A PER AL SERVEI DE CIRURGIA ORTOPEDICA I TRAUMATOLOGIA (TA COT 08 22)
  2. Llistat definitiu admesos-exclosos
  3. Resolució provisional candidats