Borsa de treball: Fundació SAGESSA SALUT cerca diferents categories professionals per a l’Àrea Bàsica de Salut Riudoms

METGES/ESSES DE FAMÍLIA   Codi: BT RIU MF 22

METGES/ESSES PEDIATRES   Codi: BT RIU PED 22

INFERMERS/ERES  Codi: BT RIU DUI 22

AUXILIARS D’INFERMERIA   Codi: BT RIU AI 22

AUXILIARS ADMINISTRATIUS/IVES   Codi: BT RIU AA 22

Es requereix:

  • Titulació reglada mínima exigida per  la categoria professional a la que s’opta.
  • Títols expedits per una universitat espanyola o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Coneixements del català parlat i escrit
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint