ROASSA Rojar Assistència Sociosanitària, SA anuncia convocatòries de taxa addicional i taxa addicional ampliada 2020

CONVOCATÒRIES TAXA ADDICIONAL 2020 (Termini d’inscripcions 31 de març de 2022)

TAXA ORDINÀRIA DE REPOSICIÓ 2020 (Termini d’inscripcions 31 de març de 2022)

CONVOCATÒRIES TAXA ADDICIONAL AMPLIADA 2020 (Termini d’inscripcions 30 de setembre de 2022)