Esmenes en el punt 7.3.1 de la convocatòria de Salut/Terres de l’Ebre per la cerca d’un Oficial Administratiu/iva per l’Àrea Economicofinancera de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

DESCRIPCIÓ DE L’OFERTA
• Lloc de treball: Oficial Administratiu
• Àrea: Gestió Economicofinancera
• Jornada laboral: completa
• Contracte laboral per cobertura d’un lloc d’estructural pendent de
convocatòria
• Incorporació: immediata
• Referència de l’oferta: ADM ECO 08 22

REQUISITS
• Titulació mínima exigida a nivell de CFGS d’Administració i Finances o equivalent.
• Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell de suficiència (C1).


ES VALORARÀ
• Formació universitària en l’àmbit de Ciències econòmiques i empresarials, ADE o equivalent.
• Coneixements de les eines ERP com: SAP, Saperion, Kofax i Scan.
• Coneixements d’eines ofimàtiques, especialment Excel.
• Coneixement i experiència en els processos de l’Àrea Econòmica i Financera: comptabilitat, IRPF, IVA, IS, control pressupostari, etc.
• Coneixement i experiència professional en procediments de presentació de dades a CatSalut, com PCI, Central de Resultats, EESRI.
• Experiència en l’àmbit sanitari en tasques relacionades en l’Àrea Economicofinancera.
• Polivalència funcional i flexibilitat horària.
• Capacitat de treball en equip.

Es cerquen persones resolutives, proactives, responsables, orientades a resultats, empàtiques, amb iniciativa, amb bona capacitat de comunicació i de treball en equip.

Les persones interessades hauran de:
1. Registrar-se a https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació). Es descartaran les candidatures que no adjuntin l’acreditació de la documentació curricular.
3. Subscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: ADM ECO 08 22


Les bases de la convocatòria es troben annexades a aquest anunci.

Termini de presentació de sol·licituds: 31 d’agost de 2022

DOCUMENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA:

  1. ADMINISTRATIU ECO-FIN(ADM ECO 08 22)
  2. Llistat provisional admesos-exclosos
  3. Resolució provisional candidats-tes