Salut/Terres de l’Ebre convoca dos llocs de treball: 1 Metge/essa Adjunt especialista en Radiologia i Diagnòstic per la Imatge, i 1 Metge/essa Adjunt especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia per l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Es requereix:

 • Titulació Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, amb la titulació d’especialista dels llocs de treball objecte de la convocatòria.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:

 • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari.
 • Experiència professional acreditada com a metge/essa especialista del lloc de treball al qual es presenta la candidatura.
 • Formació addicional específica i complementària pel lloc de treball (indicant hores/crèdits).
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Experiència docent i investigadora.
 • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.

S’ofereix:

 • Contracte laboral indefinit a jornada completa.
 • Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT.
 • Participació en sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional.
 • Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

(*) Es pot sol·licitar el Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars.
 2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

                                    HCME RAD 12 22

                                    HCME COT 12 22

Termini de presentació de sol·licituds: 28 de febrer de 2023

 

DOCUMENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA:

 1. Convocatòria Metge Radiologia i Metge Traumatologia amb bases (HCME RAD 12 22, HCME COT 12 22)
 2. Llistat provisional admesos / exclosos (Ref. HCME COT 12 22)
 3. Resolució definitiva (HCME RAD 12 22)
 4. Resolució provisional HCME COT 12 22
 5. Resolució definitiva HCME COT 12 22