Salut/Terres de l’Ebre convoca dos llocs de treball: 1 Metge/essa Adjunt especialista en Radiologia i Diagnòstic per la Imatge, i 1 Metge/essa Adjunt especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia per l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Es requereix:

  • Titulació Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, amb la titulació d’especialista dels llocs de treball objecte de la convocatòria.
  • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint