Convocatòria per a cobrir la taxa addicional (REF. TA PASTO ES) de 1 educador/a social i per cobrir la taxa ordinària (REF. TO PASTO ES) de 2 educadors/es socials per al CRAE la Pastoreta de Reus.

  1. Entitat convocant

Fundació Sagessa Salut.

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 1 Educador/a Social per al CRAE La Pastoreta de Reus amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 18 de Gener de 2019) i per a cobrir 2 Educadors/ores Socials per al CRAE La Pastoreta de Reus amb convocatòria de taxa ordinària de reposició (Bolletí Oficial Província Tarragona data 21 de Desembre de 2018).

Continua llegint