GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL AIE

CERCA

TÈCNIC/A en SELECCIÓ DE PERSONAL

Per al seu centre de treball a Reus

Es requereix:

  • Llicenciatura/Grau en Psicologia, Pedagogia o similar.
  • Català nivell C.

Es valorarà:

  • Formació especialitzada en Psicologia del Treball i les Organitzacions
  • Expertesa  mínima de 5 anys en selecció de personal.
  • Experiència laboral en l’àmbit ofertat, especialment en organitzacions sanitàries, socials o educatives, exercint tasques de selecció de personal.
  • Entrevista i perfil de competències.

 Es cerca una persona resolutiva, orientada a resultats, iniciativa, amb bona de capacitat de comunicació i de treball en equip.

 S’ofereix:

  • Contracte laboral temporal a jornada completa
  • Incorporació immediata

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

  1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
  2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE

Departament de Recursos Humans

Av. del Dr. Josep Laporte, 2  43204 Reus

Ref. SELECCIO RRHH 05 17

relab_ginsa@grupsagessa.com

 Termini màxim de presentació de sol·licituds: 4 de juny de 2017

Keywords: TÈCNIC/A en SELECCIÓ
Categories: GINSA