EDP SALUT TERRES DE L’EBRE CERCA METGE/ESSA ADJUNT/A ESPECIALISTA EN CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA

Es requereix:

  • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb la titulació d’especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
  • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Coneixements del català parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint