Salut/Salut Sant Joan Reus – Baix Camp cerca metge/essa per al Servei de Geriatria i Cures Pal.liatives, Àrea Sociosanitària de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus

Es requereix:

  • Llicenciatura en Medicina General, títol expedit per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Coneixements del català parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint