Salut/Terres de l’Ebre convoca per a l’estabilització de l’ocupació temporal (Llei 20/2021 de 28 de desembre) 1 Tècnic/a de Cures d’Auxiliar d’Infermeria al 100% de la jornada (50% Àrea Quirúrgica i 50% en Unitats Assistencials)

Es requereix:
• Títol de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures d’Auxiliar d’Infermeria, similar o equivalent
(en cas de titulacions obtingudes a l’estranger, aquestes han d’estar degudament homologades).
• Coneixements de la llengua catalana, orals i escrits.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun
dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint